hviezdoslav-vlnka-sk.tex /size: 1187 b    last modification: 2020-07-01 14:35
1Pozdravujem vás, lesy, hory,
2z~tej duše pozdravujem vás!
3Čo mrcha svet v~nás skvári, zmorí,
4zrak jeho urknul, zmámila
5lož, ohlušila presila:
6vy k~žitiu privediete zas,
7vy vzkriesite, vy zotavíte,
8z~jatrivých vyliečite rán,
9v~opravdu priamom, bratskom cite
10otvoriac lono dokorán,
11a~srdečnosť kde odveká,
12kde nikdy nevyspela zrada,
13bez dotazu, kto on, čo hľadá,
14na lono to, hľa, v~objem sladký
15ramenom láskyplnej matky
16pritúliac verne človeka\dots
17Len okamih tam pobudnutia:
18 mŕtvie bôľ,  slabnú putá,
19zrak čistí sa, tlak voľneje,
20i~oživujú nádeje;
21len jeden pokyn, zášum lesný,
22len jeden horskej riavy skok:
23a~duša  sa ladí k~piesni,
24tkne sa jej bičík prečudesný --
25a~srdce hupká vozvysok;
26len jedno orla skolotanie,
27len jeden švihot sokola,
28prez horu mužné zahvízdanie,
29na holiach jeden záblesk vatry:
30a~nás  chváce povoľa,
31duch  sa zažal,  sa jatrí,
32plamenným krídlom šibe hor’,
33jak v~nebo naspäť meteor;
34len chvíľka, ako vzdušný vlas
35čo preletí nám ponad hlavu --
36a~ ju máme, myseľ hravú:
37zmladenej duše prez dúbravu
38tak strie sa, ako dúhy pás\dots
39\dots Z~tej duše pozdravujem vás!
40