slova-sk.tex /size: 343 b    last modification: 2020-07-01 14:35
1Slovenčina  veľa pekných slov: 
2ďateľ, kaďa, ďobať, loďka, Ďuro, habaďúra, vľavo, špľachot, voľby, veľhad,
3veľký, veľmi, voľný , hobľovať, ďatľov, ľudový, vľúdne, vyhĺbiť, tĺcť, vĺča,
4tĺčik, tĺk, vĺn, vkĺzla, dĺžka, pĺž, vŕba, kŕdeľ, sŕdc, kŕmiť, tŕnie, tŕň,
5šťava, beťár, šťuka.
6