krdel-sk.tex /size: 277 b    last modification: 2021-10-28 13:51
1KŔDEĽ ŠŤASTNÝCH ĎATĽOV UČÍ PRI ÚSTÍ VÁHU MĹKVÉHO KOŇA OBHRÝZAŤ KÔRU A ŽRAŤ ČERSTVÉ MÄSO.
2
3Kŕdeľ šťastných ďatľov učí pri ústí Váhu mĺkveho koňa obhrýzať kôru a žrať čerstvé mäso.
4
50123456789 :;!?()[]\{\} -/--/--- ÖÜŮŘ öüůř
6
7