dyrynk-vlnka-cz.tex /size: 1645 b    last modification: 2020-07-01 14:35
1Čeho jsem si zvlášť všímal při prohlížení knih, je typografické jejich
2zhotovení, technické provedení knihtiskařem, které po mém soudu je základem
3dobré knižní úpravy. A~tu nelze upřít, že řemeslná stránka je dosud stránkou
4slabou většiny našich knih. Často  překvapí rozpor mezi péčí, kterou
5věnoval umělec výzdobě knihy, a~ledabylostí, s~jakou ji tiskárna zhotovila.
6Bývá to podivná harmonie: výzdoba umělecká a~sazba i~tisk jako denních
7novin. Nejsou to malé závody, jichž výrobkům lze vytknouti tuto řemeslnou
8chybu, i~přední veliké tiskárny zhotovují takto \quotation{krásné} knihy. 
9Stačí prohlédnouti si podrobněji reprodukce v~tomto díle, abychom se
10přesvědčili, že to tvrzení není přehnané.
11
12Přece však lze pozorovati potěšitelný obrat k~lepšímu: některé české
13knihtiskárny se chlubí  správně vysazenými a~dobře vytištěnými knihami.
14Sice dosud jest málo impressí, které takto jeví úctu a~vážnost k~svému
15černému umění, obracejíce knihtisk k~jeho staré lásce, knize, a~věnujíce
16její vkusné úpravě čas, píči a~píli; na prstech jedné ruky by je spočetl.
17Nepochybuji však, že jich přibude, vždyť ničím nemůže se knihtiskárna
18lépe doporučiti než svojí firmou na dokonale, krásně upravené knize, která
19je rozkoší oku a~potěšením duši, a~ještě po letech a~desetiletích, kdy
20dávno upadnou v~zapomnění drobné akcidence, zůstane v~knihovnách jako svědek
21odborné vyspělosti knihtiskárny, schopnosti jejích pracovníků
22a~prozíravosti i~vkusu principála nebo řiditele závodu.
23