dyrynk-cz.tex /size: 1645 b    last modification: 2020-07-01 14:35
1Čeho jsem si zvlášť všímal při prohlížení knih, je typografické jejich
2zhotovení, technické provedení knihtiskařem, které po mém soudu je základem
3dobré knižní úpravy. A tu nelze upřít, že řemeslná stránka je dosud stránkou
4slabou většiny našich knih. Často  překvapí rozpor mezi péčí, kterou
5věnoval umělec výzdobě knihy, a ledabylostí, s jakou ji tiskárna zhotovila.
6Bývá to podivná harmonie: výzdoba umělecká a sazba i tisk jako denních
7novin. Nejsou to malé závody, jichž výrobkům lze vytknouti tuto řemeslnou
8chybu, i přední veliké tiskárny zhotovují takto \quotation{krásné} knihy. 
9Stačí prohlédnouti si podrobněji reprodukce v tomto díle, abychom se
10přesvědčili, že to tvrzení není přehnané.
11
12Přece však lze pozorovati potěšitelný obrat k lepšímu: některé české
13knihtiskárny se chlubí  správně vysazenými a dobře vytištěnými knihami.
14Sice dosud jest málo impressí, které takto jeví úctu a vážnost k svému
15černému umění, obracejíce knihtisk k jeho staré lásce, knize, a věnujíce
16její vkusné úpravě čas, píči a píli; na prstech jedné ruky by je spočetl.
17Nepochybuji však, že jich přibude, vždyť ničím nemůže se knihtiskárna
18lépe doporučiti než svojí firmou na dokonale, krásně upravené knize, která
19je rozkoší oku a potěšením duši, a ještě po letech a desetiletích, kdy
20dávno upadnou v zapomnění drobné akcidence, zůstane v knihovnách jako svědek
21odborné vyspělosti knihtiskárny, schopnosti jejích pracovníků
22a prozíravosti i vkusu principála nebo řiditele závodu.
23