strc-pag.mkii / last modification: 2020-01-30 14:15
%D \module
%D  [    file=strc-num, % moved here from main-001
%D    version=1997.03.31,
%D     title=\CONTEXT\ Structure Macros,
%D    subtitle=Numbering,
%D     author=Hans Hagen,
%D      date=\currentdate,
%D   copyright={PRAGMA ADE \& \CONTEXT\ Development Team}]
%C
%C This module is part of the \CONTEXT\ macro||package and is
%C therefore copyrighted by \PRAGMA. See mreadme.pdf for
%C details.

\writestatus{loading}{ConTeXt Structure Macros / Numbering}

% todo: {}{}{} ipv ...--...-...-...--... in pag ref

\unprotect

% \gotonextsubpage : voor de pagebody
% \subpaginanummer : alleen in de voet/kopregels
% \aantalsubpaginas : alleen in de voet/kopregels

% \firstsubpage   : eerste \realpageno, voor interne doeleinden
% \prevsubpage   : vorige \realpageno, voor interne doeleinden
% \nextsubpage   : volgende \realpageno, voor interne doeleinden
% \lastsubpage   : laatste \realpageno, voor interne doeleinden
% \nofsubpages   : laatste subpage (in berekeningen)
% \subpageno    : huidige subpage (in berekeningen)

\newif\ifsubpaging
\newif\ifshowingsubpage

\definenumber
 [\s!subpage]

\setupnumber
 [\s!subpage]
 [\c!way=\@@snway]

% hard to sync
%
% \def\resetsubpagenumber
%  {\resetnumber[\s!subpage]%
%  \global\subpageno=\rawnumber[\s!subpage]}
%
% better sync

\newif\ifresettingsubpagenumber

\def\resetsubpagenumber
 {\global\resettingsubpagenumbertrue}

% so far for sync, see \gotonext...

\def\dosetupsubpagenumber[#1]%
 {\doifelse{#1}\v!reset
   \resetsubpagenumber % \resetnumber[\s!subpage]
   {\getparameters[\??sn][#1]%
   \processaction
    [\@@snstate]
    [ \v!stop=>\ifsubpaging
           \resetsubpagenumber % new, see sync
          \else
           \subpagingfalse
          \fi
          \showingsubpagefalse,
     \v!start=>\subpagingtrue
          \showingsubpagetrue,
      \v!none=>\subpagingtrue
          \showingsubpagefalse]}}

\def\numberofsubpages
 {\ifshowingsubpage\nofsubpages\else0\fi}

\def\subpagenumber
 {\ifshowingsubpage\the\subpageno\else0\fi}

\def\setupsubpagenumber
 {\dosingleargument\dosetupsubpagenumber}

\def\newnofsubpages{0}
\def\nofsubpages  {0}
\def\firstsubpage {1}
\def\prevsubpage  {1}
\def\nextsubpage  {1}
\def\lastsubpage  {1}

\def\nextpage   {1}
\def\prevpage   {1}

\definetwopasslist\s!subpage

\def\savenofsubpages
 {\ifsubpaging
   \showmessage\m!layouts6{\newnofsubpages,\the\subpageno}%
   \immediatesavetwopassdata{\s!subpage}{\newnofsubpages}{\the\subpageno}%
  \fi}

\def\setsubpagenumbers
 {\iftwopassdatafound
   \bgroup
   \xdef  \nofsubpages {\twopassdata}%
   \xdef  \firstsubpage {\realfolio}%
   \advance\realpageno  \nofsubpages
   \advance\realpageno  \minusone
   \xdef  \lastsubpage {\realfolio}%
   \egroup
  \else
   \xdef  \nofsubpages{0}%
  \fi}

\def\gotonextsubpage % overlapt behoorlijk met realpage macro
 {\global\let\checksubpages\relax
  \ifresettingsubpagenumber
   \resetnumber[\s!subpage]%
   \global\resettingsubpagenumberfalse
  \fi
  \ifsubpaging
   \xdef\oldsubpage{\the\subpageno}%
   \incrementnumber[\s!subpage]%
   \global\subpageno\rawnumber[\s!subpage]\relax
   \ifnum\subpageno=\plusone
    \gettwopassdata\s!subpage
    \setsubpagenumbers
    \ifnum\oldsubpage>\zerocount
     \showmessage\m!layouts6{\newnofsubpages,\oldsubpage}%
     \savetwopassdata{\s!subpage}{\newnofsubpages}{\oldsubpage}%
    \fi
    \doglobal\increment\newnofsubpages\relax
   \fi
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!firstsubpage\firstsubpage
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!lastsubpage\lastsubpage
   \bgroup
   \ifnum\realpageno=\firstsubpage\relax
    \global\let\prevsubpage\firstsubpage
    \setglobalsystemreference\rt!page\v!subbackward\lastsubpage
   \else
    \xdef\prevsubpage{\realfolio}%
    \doglobal\decrement\prevsubpage
    \setglobalsystemreference\rt!page\v!subbackward\prevsubpage
   \fi
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!previoussubpage\prevsubpage
   \ifnum\realpageno=\lastsubpage\relax
    \global\let\nextsubpage\lastsubpage
    \setglobalsystemreference\rt!page\v!subforward\firstsubpage
   \else
    \xdef\nextsubpage{\realfolio}%
    \doglobal\increment\nextsubpage
    \setglobalsystemreference\rt!page\v!subforward\nextsubpage
   \fi
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextsubpage\nextsubpage
   \egroup
  \fi}

\def\checksubpages
 {\getfromtwopassdata\s!subpage1%
  \setsubpagenumbers
  \global\let\checksubpages\relax}

% Omdat \gotonextrealpage gebruik maakt van de hulpfile,
% moet het initialiseren van \realpageno plaatsvinden in
% een later stadium, namelijk zodra referenties worden
% gebruikt (anders gaat het mis op nog niet gedefinieerde
% lijstcommando's e.d.). De eerst aanroep vindt dan ook
% plaats vlak nadat de hulpfile voor de eerste maal is
% ingelezen.

\countdef\realpageno = 0  \realpageno = 1
\countdef\userpageno = 1  \userpageno = 1
\countdef\subpageno = 2  \subpageno = 0 % !!
\countdef\arrangeno = 3  \arrangeno = 0 % !!

\let\pageno\userpageno

% we don't want conflicts when \pageno is used by other
% packages, like CWEB, so we redefine \pageno

\newcount\pageno      \pageno   = 1

\def\setuserpageno#1%
 {\global\userpageno#1\relax
  \global\pageno\userpageno}

\def\realfolio   {\the\realpageno}
\def\folio     {\the\userpageno}
\def\firstpage   {1}
\def\lastpage   {1}
\def\currentpage  {\the\realpageno}
\def\lastpagenumber{1}

\def\gotonextrealpage
 {\global\advance\realpageno \plusone\relax
  \ifnum\realpageno>\lastpage
   \xdef\lastpage{\realfolio}%
  \fi
  \setglobalsystemreference\rt!page\v!firstpage \firstpage
  \setglobalsystemreference\rt!page\v!lastpage\lastpage
  \bgroup
  \ifnum\realpageno>\plusone
   \advance\realpageno \minusone
   \xdef\prevpage{\realfolio}%
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!backward\prevpage
  \else
   \global\let\prevpage\firstpage
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!backward\lastpage
  \fi
  \setglobalsystemreference\rt!page\v!previouspage\prevpage
  \egroup
  \bgroup
  \ifnum\realpageno<\lastpage\relax
   \advance\realpageno \plusone
   \xdef\nextpage{\realfolio}%
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!page\nextpage
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!forward\nextpage
   \bgroup
   \xdef\nextnextpage{\realfolio}%
   \ifodd\realpageno
    \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextoddpage\nextnextpage
   \else
    \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextevenpage\nextnextpage
   \fi
   \advance\realpageno \plusone
   \xdef\nextnextpage{\realfolio}%
   \ifnum\realpageno>\lastpage\relax
   %\ifodd\realpageno
   % \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextoddpage\lastpage
   %\else
   % \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextevenpage\lastpage
   %\fi
   \else
    \ifodd\realpageno
     \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextoddpage\nextnextpage
    \else
     \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextevenpage\nextnextpage
    \fi
   \fi
   \egroup
  \else
   \global\let\nextpage\lastpage
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!page\firstpage
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!forward\firstpage
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextoddpage\lastpage
   \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextevenpage\lastpage
  \fi
  \setglobalsystemreference\rt!page\v!nextpage\realfolio
  \egroup}

\def\checkrealpage
 {\global\realpageno\zerocount
  \gotonextrealpage
  \global\let\checkrealpage\relax}

\def\savenofpages
 {\bgroup
  \advance\realpageno \minusone
  \savecurrentvalue\lastpage\realfolio
  \advance\userpageno \minusone
  \savecurrentvalue\lastpagenumber\folio
  \egroup}

\def\totalnumberofpages
 {\lastpage}

\def\setpagecounters
 {\setuserpageno{\rawnumber[\s!page]}%
  \doifelse\@@snstate\v!stop
   {\global\subpageno\zerocount}
   {\global\subpageno\rawnumber[\s!subpage]}\relax}

% Standaard is \count0 in Plain TeX de paginateller. Omwille
% van de afhandeling van lokaal nummeren, definieren we
% echter een eigen nummer.

\definenumber
 [\s!page]
 [\c!conversion=\@@nmconversion,
  \c!way=\@@nmway,
  \c!state=\@@nmstate,
  \c!start=1]

% \@@pnstatus global, but \@@nmstatus local and only start/stop

\global\let\@@pnstate\@@pnstate % brrr

\def\pushpagestate{\globalpushmacro\@@pnstate}
\def\poppagestate {\globalpopmacro \@@pnstate}

\def\dosetuppagenumber[#1]%
 {\getparameters[\??pn][\c!number=,#1]%
  \global\let\@@pnstate\@@pnstate
  \doifsomething\@@pnnumber
   {\setnumber[\s!page]{\@@pnnumber}%
   \setuserpageno{\rawnumber[\s!page]}}%
  % this makes starting at an even page possible
  \ifnum\realpageno=1 \ifodd\pageno \else
   \global\shiftedrealpagenotrue
  \fi \fi}

\def\setuppagenumber
 {\dosingleargument\dosetuppagenumber}

\def\dodecrementpagenumber
 {\decrementnumber[\s!page]\setuserpageno{\rawnumber[\s!page]}}

\def\doincrementpagenumber
 {\incrementnumber[\s!page]\setuserpageno{\rawnumber[\s!page]}}

\def\dosynchronizepagenumber
 {\global\let\@@pnstate\v!start}

\def\decrementpagenumber{\getvalue{\??pn-\@@pnstate}}
\def\incrementpagenumber{\getvalue{\??pn+\@@pnstate}}

\letvalue{\??pn-\v!start}\dodecrementpagenumber
\letvalue{\??pn-\v!none }\dodecrementpagenumber
\letvalue{\??pn-\v!empty}\dodecrementpagenumber

\letvalue{\??pn+\v!start}\doincrementpagenumber
\letvalue{\??pn+\v!none }\doincrementpagenumber
\setvalue{\??pn+\v!empty}{\doincrementpagenumber\dosynchronizepagenumber}
\letvalue{\??pn+\v!keep }\dosynchronizepagenumber

% so far

\def\checkpagecounter
 {\checknumber[\s!page]}

% \getpagestatus
% \ifrightpage als odd/singlesided

\newif\ifrightpage \rightpagetrue

\newcounter \nofpagesets

\definetwopasslist\s!page

\def\dopagesetreference
 {\doglobal\increment\nofpagesets\relax
  \lazysavetwopassdata{\s!page}{\nofpagesets}{\noexpand\realfolio}}

\def\getpagestatus % hierboven gebruiken
 {\ifdoublesided
   \gettwopassdata\s!page
   \iftwopassdatafound \else
    \let\twopassdata\realpageno
   \fi
   \ifodd\twopassdata
    \global\rightpagetrue
   \else
    \global\rightpagefalse
   \fi
   \dopagesetreference
  \else
   \global\rightpagetrue
  \fi}

\def\@@nmin    {} % kan vervallen (upward compatibility)
\def\@@nmlocation {} % mag {plaats, in} zijn

\newcounter\@@pagenumberlocation

\def\do@@plaatspaginanummer#1%
 {\ifnum#1=\@@pagenumberlocation\@@plaatspaginanummer\fi}

\def\dodosetpagenumberlocation#1% tricky because of ...texts
 {\increment\@@pagenumberlocation
  \ifx\@@nmlocation\empty\else
   \def\dododosetpagenumberlocation##1%
    {\donetrue
    \setevalue{\??tk#1##1}{\noexpand\do@@plaatspaginanummer{\@@pagenumberlocation}}}%
   \donefalse
   \ExpandFirstAfter\processallactionsinset
    [\@@nmlocation]
    [  \v!middle=>\dododosetpagenumberlocation{\v!text\c!middletext},
       \v!left=>\dododosetpagenumberlocation{\v!text\c!lefttext},
       \v!right=>\dododosetpagenumberlocation{\v!text\c!righttext},
      \v!inleft=>\dododosetpagenumberlocation{\v!margin\c!lefttext},
      \v!inright=>\dododosetpagenumberlocation{\v!margin\c!righttext},
     \v!inmargin=>\dododosetpagenumberlocation{\v!margin\ifdoublesided\c!margintext\else\c!righttext\fi},
      \v!margin=>\dododosetpagenumberlocation{\v!margin\ifdoublesided\c!margintext\else\c!righttext\fi},
     \v!atmargin=>\dododosetpagenumberlocation{\v!text\c!marginedgetext},
    \v!marginedge=>\dododosetpagenumberlocation{\v!text\c!marginedgetext}]%
   \ifdone \else
    \dododosetpagenumberlocation{\v!text\c!middletext}% default
   \fi
  \fi}

\def\dosetpagenumberlocation
 {\ExpandBothAfter\doifinsetelse\v!header{\@@nmlocation,\@@nmin}
   {\dodosetpagenumberlocation\v!header}
   {\dodosetpagenumberlocation\v!footer }}

\def\dosetuppagenumbering[#1]%
 {\getparameters[\??nm][#1]%
  \preparepageprefix\??nm
  \singlesidedfalse
  \doublesidedfalse
  \ExpandFirstAfter\processallactionsinset
   [\@@nmalternative]
   [ \v!singlesided=>\singlesidedtrue,
    \v!doublesided=>\doublesidedtrue]%
  \ifx\trackingmarginnotestrue\undefined\else
   \ifdoublesided
    \trackingmarginnotestrue
   \else
    \trackingmarginnotesfalse
   \fi
  \fi
  \dosetpagenumberlocation
  \recalculatebackgrounds
  \recalculatelogos}

\def\setuppagenumbering
 {\dosingleempty\dosetuppagenumbering}

\let\stelnummeringin\setuppagenumbering

% wrong
%
% \def\preparepageprefix#1%
%  {\def\dopreparepageprefix##1%
%   {\doifvalue{#1##1\c!number}{\v!yes}
%     {\setvalue{#1\getvalue{\??by##1}\c!nummer}{\v!yes}}}%
%  \processcommacommand[\@@kolijst]\dopreparepageprefix}
%
% more wrong
%
% \def\preparepageprefix#1%
%  {\def\dopreparepageprefix##1%
%   {\doifelsevalue{#1##1\v!number}{\v!yes}         % v
%     {\setvalue{#1\getvalue{\??by##1}\v!nummer}{\v!yes}}  % v
%     {\setvalue{#1\getvalue{\??by##1}\v!nummer}{\v!no}}}% % v
%  \processcommacommand[\@@kolijst]\dopreparepageprefix}
%
% best, beware, chapter (yes) can be followed by title (no)

\def\preparepageprefix#1%
 {\def\dopreparepageprefix##1%
   {\ifcsname\??by##1\endcsname\letvalue{#1\csname\??by##1\endcsname\v!number}\v!no\fi}% %v
  \rawprocesscommalist[\@@kolist]\dopreparepageprefix
  \def\dopreparepageprefix##1%
   {\doifvalue{#1##1\v!number}\v!yes          %v
    {\ifcsname\??by##1\endcsname\letvalue{#1\csname\??by##1\endcsname\v!number}\v!yes\fi}}%
  \rawprocesscommalist[\@@kolist]\dopreparepageprefix}

\def\dodopageprefix#1% uti seperator --
 {\let\normaluchar\uchar \let\uchar\relax % ugly but needed
  \doifelsevalue{\pageprefixtype#1\v!number}\v!yes % \v! and no \c!
   {\edef\preprefix {\@@filterheadpart[\postprefix]}%
   \edef\postprefix{\@@filtertailpart[\postprefix]}%
   \let\uchar\normaluchar % ugly but needed
   \ifx\preprefix\empty \else
    \ifx\preprefix\zerocountervalue\else
     \preprefix\@@nmnumberseparator
    \fi
   \fi}
   {\edef\postprefix{\@@filtertailpart[\postprefix]}%
   \let\uchar\normaluchar}} % ugly but needed

\def\dopageprefix#1%
 {\dodopageprefix{#1}%
  \donexttracklevel{#1}}

\chardef\pageprefixmode\plusone

\def\pageprefix#1[#2]%
 {\ifcase\pageprefixmode
   % skip
  \or
   \bgroup
   \edef\pageprefixtype{#1}%
   \edef\postprefix{\@@filternumberpart[#2]}%
   \let\donexttrackcommando\dopageprefix
   \donexttrackcommando\firstsection
   \egroup
  \fi}

%D It was Marco Kuhlmann who uncovered the missing strut. This
%D was a pretty old bug kind of covered up by the fact that non
%D oldstyle numbers are about as high as strutheight. Rather
%D interesting that it went unnoticed for so long.

\unexpanded\def\@@plaatspaginanummer % called in empty tests
 {\doif{\@@nmstate\@@pnstate}{\v!start\v!start}
   {{\doif\@@nmstrut\v!yes\strut
    \@@nmcommand{\doattributes\??nm\c!style\c!color{\completepagenumber}}}}}

\def\userfolio {\convertednumber[\s!page]} % naast realfolio
\def\pagenumber{\userfolio}

\def\pageprefixes
 {\let\donexttrackcommando\dopageprefixes
  \donexttrackcommando\firstsection}

\def\dopageprefixes#1%
 {\doifvalue{\??nm#1\v!number}\v!yes % v
   {\ifnum\countervalue{\??se#1}>\zerocount
    \getvalue{#1\c!number}\@@nmnumberseparator
   \fi}%
  \doifsomething\@@nmtext{\@@nmtext\@@nmnumberseparator}% strange option, what was the purpose of text?
  \donexttracklevel{#1}}

\unexpanded\def\completepagenumber
 {\doif{\@@nmstate\@@pnstate}{\v!start\v!start}
   {\@@nmleft\labeltexts\v!pagenumber{\pageprefixes\pagenumber}\@@nmright}}

\unexpanded\def\placepagenumber
 {\doif{\@@nmstate\@@pnstate}{\v!start\v!start}
   {\labeltexts\v!pagenumber{\pagenumber}}}

% Nog een variant; wat is een goeie naam?

% \unexpanded\def\placexxpagenumber
%  {\@@plaatspaginanummer}

% \def\translatednumber[#1::#2::#3]{#3}

\def\translatednumber{\@@filterpagepart}

\unexpanded\def\referencepagenumber[#1]%
 {\doifelsenothing{#1}{?}%
   {\preparepageprefix\??rf
   \pageprefix\??rf[#1]\translatednumber[#1]}}

\setuppagenumber
 [\c!state=\v!start,
  \c!number=1]

\setupsubpagenumber
 [\c!way=\v!by\v!part,
  \c!state=\v!stop]

\protect \endinput