core-gen.mkii / last modification: 2020-01-30 14:15
%D \module
%D  [    file=core-gen,
%D    version=1995.10.10,
%D     title=\CONTEXT\ Core Macros,
%D    subtitle=General,
%D     author=Hans Hagen,
%D      date=\currentdate,
%D   copyright={PRAGMA ADE \& \CONTEXT\ Development Team}]
%C
%C This module is part of the \CONTEXT\ macro||package and is
%C therefore copyrighted by \PRAGMA. See mreadme.pdf for
%C details.

\writestatus{loading}{ConTeXt Core Macros / General}

\unprotect

%D \macros
%D  {assigndimension,assignalfadimension}
%D
%D Hieronder worden enkele commando's gedefinieerd rond
%D toekenningen. Allereerst een commando om waarden aan
%D een \DIMENSION\ toe te kennen:
%D
%D \starttyping
%D \assigndimension
%D  {<waarde>|klein|middel|groot|-klein|-middel|-groot|geen}
%D  {\dimension}
%D  {waarde klein}
%D  {waarde middel}
%D  {waarde groot}
%D \stoptyping
%D
%D Hierbij krijgt de \DIMENSION\ \type{\dimension} een waarde
%D afhankelijk van het meegegeven trefwoord.
%D
%D \startnarrower
%D \startlines
%D \type{(-)klein }\qquad (--) waarde klein
%D \type{(-)middel}\qquad (--) waarde middel
%D \type{(-)groot }\qquad (--) waarde groot
%D \type{geen   }\qquad 0pt
%D \type{waarde  }\qquad waarde
%D \stoplines
%D \stopnarrower
%D
%D Een trefwoord mag worden voorafgegaan door een \type{-}.
%D Deze macro toont een voorbeeld van het gebruik van
%D \type{\processaction} en constanten.
%D
%D Analoog aan het bovenstaande commando kennen we een
%D commando om waarden toe te kennen aan een macro:
%D
%D \starttyping
%D \assignalfadimension
%D  {<waarde>|klein|middel|groot|geen}
%D  {\macro}
%D  {waarde klein}
%D  {waarde middel}
%D  {waarde groot}
%D \stoptyping

% The third (optimized) version:

\def\@ad@{@ad@}

\setvalue{\@ad@ \v!none }{\zeropoint\gobblethreearguments}
\setvalue{\@ad@ \v!big  }{\thirdofthreearguments}
\setvalue{\@ad@ \v!medium}{\secondofthreearguments}
\setvalue{\@ad@ \v!small }{\firstofthreearguments}
\setvalue{\@ad@-\v!big  }{-\thirdofthreearguments}
\setvalue{\@ad@-\v!medium}{-\secondofthreearguments}
\setvalue{\@ad@-\v!small }{-\firstofthreearguments}

\def\assigndimension#1#2% #3 #4 #5
 {#2=\ifcsname\@ad@#1\endcsname
   \csname\@ad@#1\expandafter\endcsname
  \else
   #1\expandafter\gobblethreearguments
  \fi}

\def\@aa@{@aa@}

\setvalue{\@aa@\v!none }{0\gobblethreearguments}
\setvalue{\@aa@\v!big  }{\thirdofthreearguments}
\setvalue{\@aa@\v!medium}{\secondofthreearguments}
\setvalue{\@aa@\v!small }{\firstofthreearguments}

\def\assignalfadimension#1#2#3#4#5% #3#4#5 are single digits
 {\edef#2{\ifcsname\@aa@#1\endcsname
   \csname\@aa@#1\expandafter\endcsname
  \else
   #1\expandafter\gobblethreearguments
  \fi#3#4#5}}

%D \macros
%D  {assignvalue}
%D
%D Een variant hierop is het commando:
%D
%D \starttyping
%D \assignvalue
%D  {<waarde>|klein|middel|groot}
%D  {\macro}
%D  {waarde klein }
%D  {waarde middel}
%D  {waarde groot}
%D \stoptyping
%D
%D Hierbij krijgt \type{\macro} een waarde afhankelijk van
%D het meegegeven trefwoord:
%D
%D \startnarrower
%D \startlines
%D \type{klein }\qquad waarde klein
%D \type{middel}\qquad waarde middel
%D \type{groot }\qquad waarde groot
%D \type{waarde}\qquad waarde
%D \stoplines
%D \stopnarrower
%D
%D Hier doet \type{geen} dus niet mee.

\def\@av@{@av@}

\letvalue{\@av@\v!big  }\thirdofthreearguments
\letvalue{\@av@\v!medium}\secondofthreearguments
\letvalue{\@av@\v!small }\firstofthreearguments

\def\assignvalue#1#2#3#4#5%
 {\edef#2{\ifcsname\@av@#1\endcsname
   \csname\@av@#1\expandafter\endcsname
  \else
   #1\expandafter\gobblethreearguments
  \fi{#3}{#4}{#5}}}

%D \macros
%D  {assignwidth}
%D
%D Een breedte van een opgegeven tekst kan worden berekend en
%D toegekend aan een \DIMENSION\ met:
%D
%D \starttyping
%D \assignwidth
%D  {\dimension}
%D  {<waarde>|passend|ruim}
%D  {tekst}
%D \stoptyping
%D
%D Dit commando sluit, evenals de bovenstaande
%D \type{\assign}||commando's, aan op de wijze waarop
%D in de andere \CONTEXT||modules toekenningen
%D plaatsvinden. Bij \type{ruim} wordt de gemeten breedte
%D met 1~em vermeerderd.

\def\assignwidth#1#2#3#4%
 {\doifelsenothing{#2}
   {\setbox\scratchbox\hbox{#3}%
   #1\wd\scratchbox}
   {\doifinsetelse{#2}{\v!fit,\v!broad}
    {\setbox\scratchbox\hbox{#3}%
     #1\wd\scratchbox
     \doif{#2}\v!broad{\advance#1 #4}}%
    {#1=#2}}}%

\protect \endinput